Пребарување на содржина:
1. Кликнетр на стрелката во горниот десен агол на документот.
2. Со притискање на CTRL + F на вашата тастатура, го активирате пребарувањето

Dublin Core

Наслов

Темно место

Предметна одредница

Поезија

Опис

Македонска современа поезија

Автор

Славе Ѓорго Димовски

Издавач

Зумпрес

Датум

1999 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Права

Согласност за авторски права за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Тагови


Цитирање

Славе Ѓорго Димовски, “Темно место,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 13 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/156.

Излазен формат