Пребарување на содржина:
1. Кликнетр на стрелката во горниот десен агол на документот.
2. Со притискање на CTRL + F на вашата тастатура, го активирате пребарувањето

Dublin Core

Наслов

Лебедовата песна

Предметна одредница

Поезија

Опис

Македонска современа поезија

Автор

Адем Гајтани

Издавач

„Култура“

Датум

1982 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје

Права

Согласност за авторски права за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Формат

Б5

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Адем Гајтани , “Лебедовата песна,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/155.

Излазен формат