Пребарување на содржина:
1. Кликнетр на стрелката во горниот десен агол на документот.
2. Со притискање на CTRL + F на вашата тастатура, го активирате пребарувањето

Dublin Core

Наслов

Песни

Предметна одредница

Поезија

Опис

Македонска поезија

Автор

Блаже Конески

Издавач

Издавачка куќа „Кочо Рацин“

Датум

1953 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје

Права

Согласност за авторски права за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Формат

Б5

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Блаже Конески, “Песни,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 13 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/154.

Излазен формат