Dublin Core

Наслов

Од борбата

Предметна одредница

Народни песни

Опис

Собрал и редактирал Блаже Конески

Издавач

Државно книгоиздавателство на Македонија

Датум

1947

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје

Формат

Б5

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

“Од борбата,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 13 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/167.

Излазен формат