Dublin Core

Наслов

Остен бр.115

Опис

Весник за одвиткување
Еден за сите-сите за одвиткување

Издавач

Нова Македонија

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Права

излегува секоја недела
еден за сите-сите за никаде

Формат

А4

Јазик

македонски

Покриеност

17 јануари 1971 година

Колекција:

Остен


Цитирање

“Остен бр.115,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 17 април 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/233.

Излазен формат