Dublin Core

Наслов

Настани одржани во Универзална Сала

Предметна одредница

Култура
Манифестации

Опис

Информативни покани од културни манифестации
одржани во периодот од 1966 година до 2005 година

Издавач

Универзална Сала

Датум

1966 година
1967 година
1968 година
1969 година
1971 година
1975 година
1976 година
1982 година
1985 година
1986 година
2003 година
2005 година

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје

Покриеност

1966 година
1967 година
1968 година
1969 година
1971 година
1975 година
1976 година
1982 година
1985 година
1986 година
2003 година
2005 година

Цитирање

“Настани одржани во Универзална Сала,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/260.

Излазен формат