Dublin Core

Наслов

За македонскиот литературен јазик

Предметна одредница

стручна публикација

Опис

Стандардизацијата на јазичната норма во јазичната практика.

Автор

Блаже Конески

Издавач

„Кочо Рацин“ - Скопје

Датум

1952 година

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје

Формат

А4

Јазик

македонски

Покриеност

1952 година

Колекција:

Блаже Конески


Цитирање

Блаже Конески, “За македонскиот литературен јазик,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/272.

Излазен формат