Dublin Core

Наслов

Граматика на македонскиот литературен јазик

Предметна одредница

Дел I и II

Опис

Македонска граматика која во тоа време служи како основа за граматиките наменети специјално за школската практика а од друга страна да може секој културен човек да се уведе во материјата на литературниот јазик.

Автор

Блаже Конески

Издавач

Просветно дело

Формат

А4

Покриеност

1966 година

Колекција:

Блаже Конески


Цитирање

Блаже Конески, “Граматика на македонскиот литературен јазик,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 25 април 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/273.

Излазен формат