Dublin Core

Наслов

Македонските учебници од 19 век

Предметна одредница

еден прилог кон историјата на македонската преродба

Опис

Студија на учебници составени од македонци и издадени во времето од 1857 до 1875 година
Напишани на македонски јазик или со многу елементи од народниот наш јазик
Употребувани во македонските училишта или воопшто во народот (за самообразование)

Издавач

Издава главниот одбор на народен фронт на Македонија

Формат

А4

Јазик

македонски

Покриеност

Скопје 1949 година

Колекција:

Блаже Конески


Цитирање

“Македонските учебници од 19 век,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 25 април 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/275.

Излазен формат