Dublin Core

Наслов

Годишен зборник

Предметна одредница

Книга 2 томе

Опис

Два прилога кон историјата на македонскиот јазик

Автор

Блаже Конески

Издавач

Филозофски факултет на Универзитетот - Скопје
Историско-филолошки оддел

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Формат

А4

Јазик

македонски

Покриеност

Скопје-Skopje 1949

Колекција:

Блаже Конески


Цитирање

Блаже Конески, “Годишен зборник,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 13 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/280.

Излазен формат