Dublin Core

Наслов

Македонка

Предметна одредница

„Македонка“ је лист на сите жени во Македонија. Во него треба да соработуваат селанки и работнички, и интелектуалки и домакинки, сите членки на Антифашистичкиот фронт на жените од Македонија.

Опис

Антифашистички фронт на жените во Македонија

Издавач

Орган на Антифашистичкиот фронт на жените от Македонија

Датум

Ноември 1944 година
Год.1

Колекција:

Весници


Тагови


Цитирање

“Македонка,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 17 април 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/306.

Излазен формат