Dublin Core

Наслов

Од борбата

Предметна одредница

Народни песни

Опис

Народни песни
Собрал и редактирал
Блаже Конески

Автор

Блаже Конески

Издавач

Државно книгоиздавателство на Македонија

Датум

1947

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Формат

Б5

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Блаже Конески, “Од борбата,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 14 април 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/325.

Излазен формат