Пребарување на содржина:
1. Кликнетр на стрелката во горниот десен агол на документот.
2. Со притискање на CTRL + F на вашата тастатура, го активирате пребарувањето

Dublin Core

Наслов

Неколку зборои за македонцкиот литературен јазик

Автор

К.П.Мисирков

Издавач

Државно книгоиздателство на Македонија

Датум

Скопје - 1948 година

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Формат

Б5

Јазик

македонски јазик

Колекција:

Книги


Цитирање

К.П.Мисирков, “Неколку зборои за македонцкиот литературен јазик,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 14 април 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/324.

Излазен формат