Dublin Core

Наслов

Пионерска линија Скопје, Трасата на Ќиро

Покриеност

1950 година

Колекција:

Мапи


Цитирање

“Пионерска линија Скопје, Трасата на Ќиро,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 20 април 2021 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/63.

Излазен формат