Dublin Core

Наслов

Панорама на град Скопје, поглед од Водно

Покриеност

1977 година

Колекција:

Фотографии


Цитирање

“Панорама на град Скопје, поглед од Водно,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 20 април 2021 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/64.

Излазен формат