Dublin Core

Наслов

Песни - Коста Рацин

Предметна одредница

Поезија

Опис

Македонска поезија

Автор

Коста Рацин

Издавач

Државно книгоиздавателство на Македонија - Скопје

Датум

1946 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Коста Рацин, “Песни - Коста Рацин,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 28 септември 2023 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/95.

Излазен формат