Пребарување на содржина:
1. Кликнетр на стрелката во горниот десен агол на документот.
2. Со притискање на CTRL + F на вашата тастатура, го активирате пребарувањето

Dublin Core

Наслов

Големата љубовна песна

Предметна одредница

Поезија

Опис

Македонска современа поезија

Автор

Братислав Ташковски

Издавач

Макавеј

Датум

2006 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Права

Согласно за авторски права за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Формат

Б5

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Братислав Ташковски, “Големата љубовна песна,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 17 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/124.

Излазен формат