Dublin Core

Наслов

Во утрините

Предметна одредница

песни

Автор

Гане Тодоровски

Издавач

Државно книгоиздателство за уметничка литература - Скопје

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Права

Согласност за авторски права за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Формат

Б5

Јазик

македонски

Покриеност

Скопје 1951 година

Колекција:

Книги


Тагови


Цитирање

Гане Тодоровски, “Во утрините,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 17 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/160.

Излазен формат