Dublin Core

Наслов

Бели мугри

Предметна одредница

Поезија

Опис

Kнигата е сопственост на Јосиф Ќаевски - Перо, партизан- командант кој присуствувал на убиството на Рацин.

Автор

Кочо Рацин

Издавач

Агит.Проп. комисија при II О.К. на К.П.М.

Датум

1945 година

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје

Права

Во нашата библиотека пристигна благодарение на неговиот внук Филип Димевски, чија претпоставка е дека се работи за илегално издание што партизаните си го делеле меѓу себе.

Формат

Б5

Јазик

Македонски

Вид извори

Поезија

Покриеност

1945 година

Колекција:

Книги


Цитирање

Кочо Рацин, “Бели мугри,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 25 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/373.

Излазен формат