Dublin Core

Наслов

Камена

Предметна одредница

Поезија

Опис

Современа македонска поезија

Автор

Анте Поповски

Издавач

НИП „Нова Македонија“

Датум

1972 година

Јазик

Македонски

Колекција:

Анте Поповски


Цитирање

Анте Поповски, “Камена,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 17 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/404.

Излазен формат