Dublin Core

Наслов

Влезот на Народното собрание на СРМ кон зградата на Републичките секретаријати

Предметна одредница

Катастрофален земјотрес

Опис

Посебни тешкотии земјотресот предизвика со разурнување или тешко оштетување на низа јавни објекти и установи, како и институции. Целосно биле урнати или отштетени зградите на Народното собрание на СР Македонија, републичките секретаријати, Собранието на Град Скопје и други институции. Овие слики се од влезот на Народното собрание на СРМ кон зградата на Републичките секретаријати – пред и по земјотресот.

Автор

Непознат

Извор

Музеј на Град Скопје

Датум

1963 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје

Права

Согласно со авторските права на Музеј на Град Скопје и Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје


Колекција:

Скопје 1963 година


Цитирање

Непознат, “Влезот на Народното собрание на СРМ кон зградата на Републичките секретаријати,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 25 април 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/84.

Излазен формат