Dublin Core

Наслов

Народното собрание на СР Македонија

Предметна одредница

Катастрофален земјотрес

Опис

Посебни тешкотии земјотресот предизвика со разурнување или тешко оштетување на низа јавни објекти и установи, како и институции. Целосно биле урнати или отштетени зградите на Народното собрание на СР Македонија, републичките секретаријати, Собранието на Град Скопје и други институции. Овие слики се од влезот на Народното собрание на СРМ кон зградата на Републичките секретаријати – пред и по земјотресот.

Автор

Непознат

Извор

Музеј на Град Скопје

Датум

1963

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје

Права

Согласно со авторските права на Музеј на Град Скопје и Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје


Колекција:

Скопје 1963 година


Цитирање

Непознат, “Народното собрание на СР Македонија,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 14 април 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/83.

Излазен формат