ZemjotresnoSkopje_ 1.jpg

Плоштад „Слобода“

ZemjotresnoSkopje_ 2.jpg

Плоштад „Слобода“

ZemjotresnoSkopje_ 3.jpg

Шаторска населба

ZemjotresnoSkopje_ 5.jpg

26 јули

ZemjotresnoSkopje_ 6.jpg

26 јули – попладне

ZemjotresnoSkopje_ 7.jpg

Посета на Јосип Броз Тито

ZemjotresnoSkopje_ 8.jpg

Народното собрание на СР Македонија

ZemjotresnoSkopje_ 9.jpg

Влезот на Народното собрание на СРМ кон зградата на Републичките секретаријати

ZemjotresnoSkopje_ 10.jpg

Хотел „Македонија“, пред и после земјотресот.

ZemjotresnoSkopje_ 12.jpg

Халата број 1 на скопското сајмиште пред и после земјотресот.

ZemjotresnoSkopje_ 14.jpg

Железничката станица, пред и после земјотресот

ZemjotresnoSkopje_ 16.jpg

Текстилната фабрика „Кузман Јосифовски – Питу“, пред земјотресот.