Влезници од Скопските ноќни клубови во 90те години

propusnica.jpg

Ретро Скопје

13.11.1970.jpg

Екранова вечер