Dublin Core

Наслов

Модри фантазии

Предметна одредница

Поезија

Опис

Поетска збирка
Главен и одговорен уредник: Никола Гелевски
Уредник: Иван Шопов
Нацрт на корица и илустрации:
Јасмина Главинче

Автор

Снежана Стојчевска

Издавач

Темплум

Датум

2015 година

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Снежана Стојчевска, “Модри фантазии,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/390.

Излазен формат