Dublin Core

Наслов

Треба да е лесно

Предметна одредница

Поезија

Опис

Современа Македонска поезија

Автор

Снежана Стојчевска

Издавач

Антолог

Датум

2017 година

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Снежана Стојчевска, “Треба да е лесно,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/391.

Излазен формат