Dublin Core

Наслов

Ќе се завијам во песни

Предметна одредница

Поезија

Опис

Современа Македонска поезија
Главен и одговорен уредник
Лорета Георгиевска-Јаковлева
Корица
Калин Маловски
Уредник на едицијата
Јован Павловски

Автор

Снежана Стојчевска

Издавач

Книгоиздателство МИ-АН

Датум

2019 година

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Снежана Стојчевска, “Ќе се завијам во песни,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 24 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/392.

Излазен формат