• Колекција: Стари и ретки книги
sken31.jpg
Детски музички композиции
Колекција

Stihoi ' gogo I.jpg
Македонска современа поезија
Колекција

Koriza Ezop predna 00.jpg
илустрации - вињети асс
украсни букви
кожа-лепенка
реставриран повез (имитација)
Колекција

Тагови

,

0.jpg
Поемата не се заснова на конкретни историски настани, туку има одредени елементи што се случиле во шкотската историја.
Колекција

Vergilius Maro_000.jpg
Филологија, латинска книжевност
Колекција

КорицаПредна .jpg
Книгата во прилог содржи географски карти,.
Повезот на книгата е од кожа, изворен, добро зачуван.
Колекција